Καλώς ήρθατε στο colormania.gr

Αναλώσιμα / εξαρτήματα

NEXA AUTOCOLOR

Πρίζα για λάστιχο αέρος

Χαρακτηριστικά

Πρίζα συνεχόμενη για λάστιχο (με ουρά).

Κωδικός:
240700, 8mm

240747, 10mm

NEXA AUTOCOLOR

Πρίζα για λάστιχο αέρος

Χαρακτηριστικά
Πρίζα συνεχόμενη για λάστιχο (με ουρά).

Κωδικός:
240719, 8mm

240748, 10mm

Πρίζα με Αρσενικό Σπείρωμα

Χαρακτηριστικά
Πρίζα με αρσενικό σπείρωμα.


Κωδικός:
240741, 1/4A

240721, 3/8A

240703, 1/2A

Πρίζα με Θυληκό Σπείρωμα

Χαρακτηριστικά
Πρίζα με θυληκό σπείρωμα.


Κωδικός:
240704, 1/4Θ

240712, 3/8Θ

240742, 1/2Θ

Πρίζα με Αρσενικό Σπείρωμα

Χαρακτηριστικά
Πρίζα αέρος με αρσενικό σπείρωμα σε 1/4, 3/8 και 1/2.

Κωδικός:
17-2601

Βύσμα Ταχυσύνδεσμου

Χαρακτηριστικά
Βύσμα πρίζας με αρσενικό σπείρωμα.

Κωδικός:
240711, 1/4A

Βύσμα Ταχυσύνδεσμου

Χαρακτηριστικά
Βύσμα πρίζας με θυληκό σπείρωμα.

Κωδικός:
240713, 1/4Θ

Mini Ταχυσύνδεσμος

Αρσενικός

Χαρακτηριστικά
Mini ταχυσύνδεσμος με αρσενικό σπείρωμα.

Κωδικός:
240728, 1/4Α

Mini Ταχυσύνδεσμος

Θηλυκός

Χαρακτηριστικά
Mini ταχυσύνδεσμος με θηλυκό σπείρωμα.

Κωδικός:
240727, 1/4Θ

Mini Ρακόρ

Αρσενικό

Χαρακτηριστικά
Mini ρακόρ εργαλείων με αρσενικό σπείρωμα.

Κωδικός:
240738, 1/4Α

Mini Ρακόρ

Θηλυκό

Χαρακτηριστικά
Mini ρακόρ εργαλείων με θηλυκό σπείρωμα.

Κωδικός:
240718, 1/4Θ

Mini Ταχυσύνδεσμος για Λάστιχο

Χαρακτηριστικά
Mini ταχυσύνδεσμος για λάστιχο με ουρά.

Κωδικός:
240739, 6mm

240740, 8mm

Συστολή Αγγλίας ΑΡΣ-ΘΗΛ

Χαρακτηριστικά
Συστολή Αγγλίας Αρσενικό - Θηλυκό.

Κωδικός:
240743, 1/8 - 1/4

240729, 1/4 - 1/2

240709, 1/2 - 1/4

Χαρακτηριστικά
Μαστός Απλός.

Κωδικός:
Art 58 NC, 1/8 - 1/8

Art 58 NC, 1/4 - 1/4

Art 58 NC, 3/8 - 3/8

Art 58 NC, 1/2 - 1/2

Χαρακτηριστικά
Συστολή Αμερικής Αρσενικό - Θηλυκό.

Κωδικός:
Art 58 RFC, 1/2 - 3/8

Art 58 RFC, 1/2 - 1/4

Art 58 RFC, 3/8 - 1/4

Art 58 RFC, 1/4 - 1/8

Χαρακτηριστικά
Τάπα Αρσενική.

Κωδικός:
Art 58 T, 1/4

Art 58 T, 3/8 

Art 58 T, 1/2

Χαρακτηριστικά

Μούφα Απλή.

Κωδικός:
Art 58 M, 1/4 - 1/4

Art 58 M, 3/8 - 3/8

Art 58 M, 1/2 - 1/2

Χαρακτηριστικά
"Ταφ" Ορειχάλκινο.

Κωδικός:
Art 1 T, 1/4 

Art 1 T, 3/8

Art 1 T, 1/2

Χαρακτηριστικά

Γωνία Ορειχάλκινη Αρσενικό - Θηλυκό.

Κωδικός:
Art 2 A, 1/4 - 1/4

Art 2 A, 3/8 - 3/8 

Art 2 A, 1/2 - 1/2

Χαρακτηριστικά

ΒΕ "Υ" Ορειχάλκινη.

Κωδικός:
Art 27, 1/4

Art 27, 3/8 

Art 27, 1/2

Χαρακτηριστικά
Βανάκι Αεροσυμπιεστών.

Κωδικός:
Art 30, 1/4

Art 30, 3/8 

Art 30, 1/2

Χαρακτηριστικά
Σφαιρικοί Κρούνοι Mini Ball.

Κωδικός:
Art 29, 1/4

Art 29, 3/8 

Art 29, 1/2

Χαρακτηριστικά

Σφαιρικοί Κρούνοι Mini Ball.

Κωδικός:
Art 29 A, 1/4

Art 29 A, 3/8 

Art 29 A, 1/2

Χαρακτηριστικά

Μαστός με Φρεζόβιδα.

Κωδικός:
Art 22, 1/4

Art 22, 3/8 

Art 22, 1/2

Χαρακτηριστικά

Ρακόρ Φρεζόβιδας.

Κωδικός:
Art 22 F, 1/4

Art 22 F, 3/8 

Art 22 F, 1/4 - 1,25

Χαρακτηριστικά

Σύνδεσμος "Ταφ" για φρεζόβιδες πλήρης.

Κωδικός:
Art 22 E, 1/4

Χαρακτηριστικά

Σύνδεσμος με φρεζόβιδες πλήρης.

Κωδικός:
Art 22 D, 1/4 x 1/4

Χαρακτηριστικά

Ρακόρ με αρσενικό 1/4 με σφιγκτήρα.

Κωδικός:
Art 20 D, 6 x 13mm

Art 20 D, 8 x 15mm

Art 20 D, 10 x 17mm

Χαρακτηριστικά

Ρακόρ με σφιγκτήρα ασφαλείας.

Κωδικός:
Art 20 Α, 6 x 13mm

Art 20 Α, 8 x 15mm

Art 20 Α, 10 x 17mm

Χαρακτηριστικά

Ρακόρ θηλυκό σπείρωμα.

Κωδικός:
Art 20, 1/4

Χαρακτηριστικά

Ρακόρ αφυδάτωσης αεροφυλακίων.

Κωδικός:
Art 26, 1/4

Art 26, 3/8

Art 26, 1/2

Χαρακτηριστικά

Ταχυσύνδεσμος "Ταφ" για λάστιχο 1/4 αρσενικό.

Κωδικός:
Art 522, Για σωλήνα Φ6

Art 522, Για σωλήνα Φ8

Art 522, Για σωλήνα Φ10

Χαρακτηριστικά

Ταχυσύνδεσμος "Ταφ" για λάστιχο 1/4 αρσενικό.

Κωδικός:
Art 523, Για σωλήνα Φ6

Art 523, Για σωλήνα Φ8

Art 523, Για σωλήνα Φ10

Χαρακτηριστικά

Ταχυσύνδεσμος ευθύς 1/4 αρσενικό.

Κωδικός:
Art 520, Για σωλήνα Φ6

Art 520, Για σωλήνα Φ8

Art 520, Για σωλήνα Φ10

Art 520, Για σωλήνα Φ12

Χαρακτηριστικά

Ταχυσύνδεσμος γωνιακός λάστιχο 1/4 αρσενικό.

Κωδικός:
Art 521, Για σωλήνα Φ6

Art 521, Για σωλήνα Φ8

Art 521, Για σωλήνα Φ10

Art 521, Για σωλήνα Φ12

Χαρακτηριστικά

Ταχυσύνδεσμος "Ταφ" λάστιχο - λάστιχο.

Κωδικός:
Art 526, Για σωλήνα Φ6

Art 526, Για σωλήνα Φ8

Art 526, Για σωλήνα Φ10

Art 526, Για σωλήνα Φ12

Χαρακτηριστικά

Ταχυσύνδεσμος ευθύς λάστιχο - λάστιχο.

Κωδικός:
Art 524, Για σωλήνα Φ6

Art 524, Για σωλήνα Φ8

Art 524, Για σωλήνα Φ10

Art 524, Για σωλήνα Φ12

Χαρακτηριστικά

Ανοξείδωτος μεταλλικός σφιγκτήρας (9mm).

Κωδικός:
240974 - 81, Φ8-12, Φ10-16, Φ12-22, Φ16-25, Φ16-27, Φ20-32, Φ25-40, Φ30-45 (Συσκευασία 100 τεμ)

240982 - 85, Φ32-50, Φ40-60, Φ50-70, Φ60-80 (Συσκευασία 50 τεμ)

240986 - 89, Φ70-90, Φ80-100, Φ90-110, Φ100-120 (Συσκευασία 25 τεμ)

Χαρακτηριστικά

Πλήρως ανοξείδωτος μεταλλικός σφιγκτήρας (9mm).

Κωδικός:
240990 - 95, Φ8-12, Φ10-16, Φ12-20, Φ16-25, Φ20-32, Φ25-40 (Συσκευασία 100 τεμ)

240996 - 99, Φ32-50, Φ40-60, Φ50-70, Φ60-80 (Συσκευασία 50 τεμ)

241001 - 04, Φ70-90, Φ80-100, Φ90-110, Φ100-120 (Συσκευασία 25 τεμ)

Χαρακτηριστικά

Ανοξείδωτος μεταλλικός σφιγκτήρας (12mm).

Κωδικός:
241005 - 07, Φ16-27, Φ20-32, Φ25-35 (Συσκευασία 100 τεμ)

241008 - 11, Φ25-40, Φ30-45, Φ32-50, Φ40-60 (Συσκευασία 50 τεμ)

241012 - 15, Φ50-70, Φ60-80, Φ70-90, Φ80-100 (Συσκευασία 25 τεμ)

Χαρακτηριστικά

Πλήρως ανοξείδωτος μεταλλικός σφιγκτήρας (12mm).

Κωδικός:
241016 - 18, Φ16-27, Φ20-32, Φ25-35 (Συσκευασία 100 τεμ)

241019 - 22, Φ25-40, Φ30-45, Φ32-50, Φ40-60 (Συσκευασία 50 τεμ)

241023 - 26, Φ50-70, Φ60-80, Φ70-90, Φ80-100 (Συσκευασία 25 τεμ)

241027 - 28, Φ90-110, Φ100-120 (Συσκευασία 20 τεμ)

241029 - 31, Φ110-130, Φ120-140, Φ130-150 (Συσκευασία 10 τεμ)

241032 - 35, Φ140-160, Φ150-170, Φ160-180, Φ170-190 (Συσκευασία 5 τεμ)

Χαρακτηριστικά

Μεταλλικός σφιγκτήρας βαρέως τύπου (22mm).

Κωδικός:

241036 - 38, Φ40-43, Φ44-47, Φ48-51 (Συσκευασία 50 τεμ)

241039 - 40, Φ80-85, Φ92-97 (Συσκευασία 10 τεμ)

Σετ Καθαρισμού Πιστολιών

Χαρακτηριστικά
Κασετίνα που περιέχει ολοκληρωμένο σετ καθαρισμού πιστολιών.

Κωδικός:
17-415

Καθαριστκό πιστολιών Vatrex

Χαρακτηριστικά
Χημικό προϊόν ιδανικό για καθαρισμό και συντήρηση πιστολιών βαφής. Αφαιρεί βερνίκια, χρώματα, σκληρυντές όπως επίσης και αιθάλη, καρβουνίλα και υπολείμματα καύσης. Ιδανικό για καθημερινή χρήση και συντήρηση των πιστολιών Φιλικό προς το περιβάλλον Ασφαλής συσκευασία αποθήκευσης 5lt Μη εύφλεκτο και ανθεκτικό σε εξωτερικά στοιχεία. 

Κωδικός:
Vatrex 5lt

Μπεκ

Χαρακτηριστικά
Για κάθε πιστόλι διατίθεται το αντίστοιχο ανταλλακτικό bec.

Κωδικός:
bec

Κάδοι πιστολιών

Χαρακτηριστικά
Κάδοι για όλα τα πιστόλια βαφής.Επίσης διατίθεται άνω κάδος με 4 αντάπτορες που εφαρμόζει σε όλα τα πιστόλια βαφής.

Κωδικός:
411

Κάδοι μιας χρήσης

Χαρακτηριστικά
Άνω κάδοι μιας χρήσης SATA για ευκολία κατά τη διάρκεια της βαφής διαφορετικών αποχρώσεων.

Κωδικός:
RPS

NEXA AUTOCOLOR

Φίλτρα άνω κάδου

Χαρακτηριστικά
Πλαστικά σουρωτήρια για πιστόλια βαφής με άνω δοχείο.

Κωδικός:
372

Σουρωτήρια χρώματος

Χαρακτηριστικά
Νάϋλον σουρωτήρια για υδατοδιαλυτά και συμβατικά χρώματα. Διαθέσιμα σε 125μm και σε 190μm. 

Κωδικός:
02-21

Μετρητής ρευστότητας

Χαρακτηριστικά
Μετρητής ρευστότητας χρώματος SATA 9852

Κωδικός:
SATA 9852

Βάση πιστολιών βαφής

Χαρακτηριστικά
Βάση πιστολιών βαφής επιτραπέζια και τοίχου, για συγκράτηση πιστολιού και χωνιού και ευκολία στο σούρωμα του χρώματος.

Κωδικός:
GH-03

Μαγνητική βάση πιστολιών

Χαρακτηριστικά
Μαγνητική βάση πιστολιών με δυνατότητα συγκράτησης έως και 3 πιστόλια βαφής.

Κωδικός:
GH-12WS

Μαγνητική βάση πιστολιών μονή

Χαρακτηριστικά
Μαγνητική βάση πιστολιών βάφης με δυνατότητα συγκράτησης έως ένα πιστόλι.

Κωδικός:
GH-05M

NEXA AUTOCOLOR

Λάστιχο βαφής

Χαρακτηριστικά
Επαγγελματικό λάστιχο βαφής ελαφρύ και μαλακό πολυουρεθανικής βάσης για να αποτρέπεται η υγροποίηση κατά την διάρκεια της βαφής. 

Κωδικός:
21-069

NEXA AUTOCOLOR

Χαρακτηριστικά
Εύκαμπτο λάστιχο αέρος τύπου τουοχ, ιδανικό για φούρνους βαφής & πιστόλια βαφής σε αυτοκίνητα και σκάφη. Δεν επιτρέπει την δημιουργία υγρασίας μέσα στον σωλήνα καθώς αποτρέπει τα «στριψίματα» λόγω της μαλακής υφής του. 

Πίεση: 20-60bar.

Εξαιρετικά εύκαμπτο και ελαφρύ.

Κωδικός:
230704, 6x10mm Μπλε

230705, 8x12mm Μπλε

NEXA AUTOCOLOR

Χαρακτηριστικά:

Το μπλε λάστιχο έχει εύρος λειτουργίας από 20 έως και 60bar και είναι σχεδιασμένο να μεταφέρει αέρα σε συστήματα βαφής χημικών υλικών (πιστόλια, αντλίες, δοχεία πίεσης κ.α.)

Το πράσινο λάστιχο είναι για τη μεταφορά χημικών υλικών διαλύτου (χρώματα, εποξικά υλικά) με μεγάλη αντοχή στην διάβρωση. Εξαιρετικά ελαστικό και ελαφρύ με επικάρυψη πολυουρεθάνης.  


Κωδικός:
SATA 27300, 9,5 x 16,5mm (Μπλε, Αέρα)

SATA 54114, 9,5 x 16,5mm (Πράσινο, Χημικά)

NEXA AUTOCOLOR

Χαρακτηριστικά:

Λάστιχο αέρα ιδανικό για εργαλεία αέρος και γενικές χρήσεις αέρος χωρίς υψηλές απαιτήσεις πίεσης.

Πίεση: 20-60bar


Κωδικός:
230604, AIR-1015/50, 10x15mm (Μαύρο)

NEXA AUTOCOLOR

Χαρακτηριστικά:

Διαφανής ελαστικός σωλήνας αέρος τύπου Ιταλίας με υψηλή αντοχή πίεσης έως και 60bar (σημείο θραύσης) και προτεινόμενη πίεση εργασίας έως και 20bar.

Πίεση: 20-60bar


Κωδικός:
230603, 8x12mm

230605, 10x15mm

NEXA AUTOCOLOR

Χαρακτηριστικά:

Σπιράλ πολυουρεθάνης αέρος ιδανικό για εργαλεία αέρος και γενικές χρήσεις αέρος χωρίς υψηλές απαιτήσεις πίεσης.

Πίεση: 10-25bar


Κωδικός:
320016, 5x8mm Μπλε

320018, 6,5x10mm Μπλε

320017, 8x12mm Μπλε

NEXA AUTOCOLOR

Χαρακτηριστικά:

Λάστιχα αέρος τύπου rilsan Ιταλίας ιδανικό για εργαλεία αέρος και γενικές χρήσεις αέρος χωρίς υψηλές απαιτήσεις πίεσης.

Πίεση: 10-30bar


Κωδικός:
320015, 6x8mm Κόκκινο

320014, 8x10mm Κόκκινο